Hugos Stiftelse stöttar Glädjeknuff med 25 000 kr!

Foto: Martina Huber

Det var med upprymdhet som Glädjeknuff i lördags, representerade av Mårten Thorslund (bildens mitt), tog emot ett verksamhetsstöd på 25 000 kr. Pengarna kommer från Hugos Stiftelse och överlämnades i samband med loppet Glädjeruset i lördags, av Mikael Nordmark (vänster i bild) och Martin Wilén (höger i bild).

Hugo Stiftelse drivs för att ”stötta och finansiera aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.” Hugo är Mikael Nordmarks son och han föddes med en allvarlig hjärnskada. Tillsammans har de som Team Nordmark deltagit i ett antal löptävlingar (Hugo sittande i en specialvagn), varav fem upplagor av Stockholm Marathon. Loppet Glädjeruset är Mikaels skapelse och en förlängning av ett inkluderande förhållningssätt till idrottsliv, där alla är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. Till fots som buren av hjul. Hugos Stiftelse är rotad i den andan.

Glädjeknuff är en ideell förening vars primära bränsle är tid och entusiasm. Pengar är inte desto mindre en förutsättning för att vi ska kunna underhålla och utveckla vår verksamhet. Den största kostnaden ligger i utrustningen, de joëletter (vagnar) vi använder oss av för att ge våra barn/ungdomar löpupplevelser i rullande form. När vi idag blickar framåt planerar vi dels för inköp av nya joëletter, dels för en breddning av verksamheten med fler aktiviteter för våra deltagare. Glädjeknuff tuffare vidare in i framtiden med obruten iver.

Tjugofem tusen tack till Hugos Stiftelse!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *