Hugos Stiftelse ger Glädjeknuff stipendium

Vi i Glädjeknuff är otroligt glada för det stipendium vi tilldelats av Hugos Stiftelse. Så tacksamma för att vår verksamhet ges ytterligare förutsättningar att utvecklas. Som det står i den saxade texten nedan låg vi långt fram i planeringen inför Open Nordic Joëlette Championship 2020, ett evenemang med internationella deltagare, då pandemin drog i bromsen. Stipendiepengarna kommer förr eller senare ge vingar åt ett eller annat arrangemang, till glädje för de barn och ungdomar som gör det så givande och roligt att hålla Glädjeknuff rullande.

TILL MINNE AV HUGO NORDMARK

Lika mycket som vi känner glädje över stipendiet, lika mycket och mer därtill, kände vi stor sorg då vi i september nåddes av beskedet att Hugo Nordmark gått bort. Hugo som kommit att bli sinnebilden för ”ett gott och aktivt liv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning”, med pappa Mikael som främste följeslagare längs deras delade löp- och rullupplevelser.

Vi i Glädjeknuff vårdar ömt allt det fina Hugo Nordmark med familj inspirerat till. Hugos Stiftelse är en vacker och betydelsefull förlängning av Hugos 11-åriga liv. Här kan du läsa mer om Hugos historia och stiftelsens tillkomst.

Om du vill skänka pengar till Hugos Stiftelse och bidra till att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges ett aktivt liv, swisha valfri summa. Det gör du smidigast genom att öppna Swish och skanna QR-koden här inunder. Tack för ditt bidrag!

Tack till Hugos Stiftelse!

Vi i Glädjeknuff vill rikta ett stort tack till Hugos Stiftelse, som i samband med Glädjeruset i lördags tilldelade vår förening 10 000 kr. Värdechecken mottogs av vår trogne riddare Oliver Eriksson, i sällskap av hans mamma Sofia Carheden-Eriksson, lika trogen löpare och ansvarig för Glädjeknuff Stockholm.

Pengarna innebär att vi kommer närmare målet att köpa in ytterligare joëletter, bland annat för att möta ett växande intresse i Skåne.

Hugos stiftelse stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Hugos Stiftelse stöttar Glädjeknuff med 25 000 kr!

Foto: Martina Huber

Det var med upprymdhet som Glädjeknuff i lördags, representerade av Mårten Thorslund (bildens mitt), tog emot ett verksamhetsstöd på 25 000 kr. Pengarna kommer från Hugos Stiftelse och överlämnades i samband med loppet Glädjeruset i lördags, av Mikael Nordmark (vänster i bild) och Martin Wilén (höger i bild).

Hugo Stiftelse drivs för att ”stötta och finansiera aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.” Hugo är Mikael Nordmarks son och han föddes med en allvarlig hjärnskada. Tillsammans har de som Team Nordmark deltagit i ett antal löptävlingar (Hugo sittande i en specialvagn), varav fem upplagor av Stockholm Marathon. Loppet Glädjeruset är Mikaels skapelse och en förlängning av ett inkluderande förhållningssätt till idrottsliv, där alla är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. Till fots som buren av hjul. Hugos Stiftelse är rotad i den andan.

Glädjeknuff är en ideell förening vars primära bränsle är tid och entusiasm. Pengar är inte desto mindre en förutsättning för att vi ska kunna underhålla och utveckla vår verksamhet. Den största kostnaden ligger i utrustningen, de joëletter (vagnar) vi använder oss av för att ge våra barn/ungdomar löpupplevelser i rullande form. När vi idag blickar framåt planerar vi dels för inköp av nya joëletter, dels för en breddning av verksamheten med fler aktiviteter för våra deltagare. Glädjeknuff tuffare vidare in i framtiden med obruten iver.

Tjugofem tusen tack till Hugos Stiftelse!