Tack till Hugos Stiftelse!

Vi i Glädjeknuff vill rikta ett stort tack till Hugos Stiftelse, som i samband med Glädjeruset i lördags tilldelade vår förening 10 000 kr. Värdechecken mottogs av vår trogne riddare Oliver Eriksson, i sällskap av hans mamma Sofia Carheden-Eriksson, lika trogen löpare och ansvarig för Glädjeknuff Stockholm.

Pengarna innebär att vi kommer närmare målet att köpa in ytterligare joëletter, bland annat för att möta ett växande intresse i Skåne.

Hugos stiftelse stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Hugos Stiftelse stöttar Glädjeknuff med 25 000 kr!

Foto: Martina Huber

Det var med upprymdhet som Glädjeknuff i lördags, representerade av Mårten Thorslund (bildens mitt), tog emot ett verksamhetsstöd på 25 000 kr. Pengarna kommer från Hugos Stiftelse och överlämnades i samband med loppet Glädjeruset i lördags, av Mikael Nordmark (vänster i bild) och Martin Wilén (höger i bild).

Hugo Stiftelse drivs för att ”stötta och finansiera aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.” Hugo är Mikael Nordmarks son och han föddes med en allvarlig hjärnskada. Tillsammans har de som Team Nordmark deltagit i ett antal löptävlingar (Hugo sittande i en specialvagn), varav fem upplagor av Stockholm Marathon. Loppet Glädjeruset är Mikaels skapelse och en förlängning av ett inkluderande förhållningssätt till idrottsliv, där alla är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. Till fots som buren av hjul. Hugos Stiftelse är rotad i den andan.

Glädjeknuff är en ideell förening vars primära bränsle är tid och entusiasm. Pengar är inte desto mindre en förutsättning för att vi ska kunna underhålla och utveckla vår verksamhet. Den största kostnaden ligger i utrustningen, de joëletter (vagnar) vi använder oss av för att ge våra barn/ungdomar löpupplevelser i rullande form. När vi idag blickar framåt planerar vi dels för inköp av nya joëletter, dels för en breddning av verksamheten med fler aktiviteter för våra deltagare. Glädjeknuff tuffare vidare in i framtiden med obruten iver.

Tjugofem tusen tack till Hugos Stiftelse!

I morgon flyger vi till Frankrike – Stort tack till våra sponsorer!

I morgon flyger Glädjeknuff till Frankrike och staden Angers, för att på söndag delta i det 28 km långa loppet la Tournée de Ducs, ett av flera lopp under Angers Trails flagg.

Hedersresenärer: Thea, Oliver och Chloe, barnen som har en spännande helg att vänta, späckad med upplevelser. Övriga med på resan, föräldrar och löpare. Hela gruppen räknar 11 personer.

Resan kan genomföras tack vara en kvartett generösa sponsorer: Teqnion, God Assistans, Scania Production France och Decon. Ett gigantisk tack till er!

Tack Salomon för nya t-shirts!

Salomon-T-shirt Glädjeknuff

Glädjeknuff bockar och bugar inför Salomons bidrag till vår verksamhet. 30 sprillans nya t-shirt att fördela över våra två sektioner: Göteborg och Stockholm.

Tack Salomon!

Våra nya t-shirts tas på en premiärrunda redan ikväll, då vi springer Stafettvarvet i Göteborg. Kom och heja!