Kandidatuppsats om Glädjeknuff

I början av år 2024 presenterade Niki Nilsson och Lotta Larsson sin kandidatuppsats i arbetsterapi vid Lunds Universitet. Uppsatsen har titeln Upplevelser av fartfyllda turer i naturen med fritidshjälpmedlet Joëlette – Intervjuer med barn med funktionsnedsättning, föräldrar och personliga assistenter. Aktivitet och delaktighet är viktigt för hälsa och välbefinnande. En funktionsnedsättning kan medföra inskränkt delaktighet i fritidsaktiviteter. Bara ett fåtal tidigare studier finns om liknande hjälpmedel och endast med vuxna deltagare.

De har genomfört åtta intervjuer med barn, föräldrar och personliga assistenter som rekryterades via Glädjeknuff-Skåne.

Resultaten visar att upplevelserna av Joelette-turer i naturen gav positiva känslor för barn med funktionsnedsättning. Tre kategorier framkom i analysen:
1) Annorlunda än vanlig rullstol
2) Sinnena aktiveras i naturen
3) Känna sig delaktig i den sociala miljön.

Turerna bidrog till upptäckter av nya platser i naturen som var svåra att nå med vanlig rullstol, förhöjda kroppsliga förnimmelser vilka skänkte glädje, känslor av betydelsefullhet och delaktighet.