Kandidatuppsats om Glädjeknuff

I början av år 2024 presenterade Niki Nilsson och Lotta Larsson sin kandidatuppsats i arbetsterapi vid Lunds Universitet. Uppsatsen har titeln Upplevelser av fartfyllda turer i naturen med fritidshjälpmedlet Joëlette – Intervjuer med barn med funktionsnedsättning, föräldrar och personliga assistenter. Aktivitet och delaktighet är viktigt för hälsa och välbefinnande. En funktionsnedsättning kan medföra inskränkt delaktighet i fritidsaktiviteter. Bara ett fåtal tidigare studier finns om liknande hjälpmedel och endast med vuxna deltagare.

De har genomfört åtta intervjuer med barn, föräldrar och personliga assistenter som rekryterades via Glädjeknuff-Skåne.

Resultaten visar att upplevelserna av Joelette-turer i naturen gav positiva känslor för barn med funktionsnedsättning. Tre kategorier framkom i analysen:
1) Annorlunda än vanlig rullstol
2) Sinnena aktiveras i naturen
3) Känna sig delaktig i den sociala miljön.

Turerna bidrog till upptäckter av nya platser i naturen som var svåra att nå med vanlig rullstol, förhöjda kroppsliga förnimmelser vilka skänkte glädje, känslor av betydelsefullhet och delaktighet.

Odd Fellow


Strax innan jul hade vi den äran att besöka Odd Fellow Logen nr 1 Scania och delta i deras årliga jullotteri. Varje år samlar logen in pengar för att stödja ideella verksamheter som fokuserar på barn, och i år är vi stolta att meddela att Glädjeknuff är mottagare av en generös gåva på 16.000 kr!

Denna fantastiska donation kommer att användas på ett mycket meningsfullt sätt. Vi har spännande planer för framtiden, och en del av dessa pengar kommer att gå till att förvärva ytterligare en joëlette. Varför? Eftersom 2024 kommer vi att etablera Glädjeknuff Kristianstad, och den extra joëletten blir en viktig resurs för att utöka våra rullande äventyr till ännu fler unga hjältar.

Vi är överväldigade av den kärlek och generositet som Odd Fellow Logen nr 1 Scania visar oss, och vi ser fram emot att dela med oss av våra framsteg med er när våra planer tar form. Det är så underbart att se att fler och fler människor får upp ögonen för Glädjeknuff och vår viktiga verksamhet. Tack till Odd Fellow Logen för att ni tror på oss och stödjer vår resa mot att skapa magiska stunder och glädje för barn med funktionsvariationer. Tillsammans gör vi skillnad!